Chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học tập mô hình “Huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa”

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2024, Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” tổ chức Chương trình “Tham quan học tập kinh nghiệm triển khai Đề án Hòn đảo không rác thải nhựa” tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Chuyến tham quan có sự tham gia...

RẠCH GIÁ: TẠO VÒNG ĐỜI MỚI CHO RÁC THẢI – MÔ HÌNH LÀM TÚI TỪ BANNER CŨ

Ngày nay, các banner/poster tuyên truyền vẫn được sử dụng nhiều trong các sự kiện, quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, một lượng lớn các loại banner/poster bị thải ra ngoài môi trường, gây tác hại lớn đến môi trường xung quanh. Vì vậy, cần thay đổi...

Hà Tĩnh thí điểm mô hình quản lý, xử lý rác thải nhựa

Phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ Từ cuối năm 2021, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã triển khai mô hình “phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ” tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Dự...

CÔN ĐẢO HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI NHỰA

Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, các trường học tại Côn Đảo có nhiều hoạt động thiết thực như: cuộc thi hùng biện xanh, thu gom rác thải nhựa, xây dựng mô hình trường học không rác thải nhựa… để xây dựng lối sống xanh bền vững. Hình ảnh 4 thùng rác...

“Kích hoạt” mô hình “Đô thị giảm nhựa” tại Hà Tĩnh

“Kích hoạt” mô hình “Đô thị giảm nhựa” tại Hà Tĩnh Dân số phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, khối lượng rác thải nhựa phát sinh trong cộng đồng rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), với các chuỗi hoạt động thiết...