Hà Tĩnh thí điểm mô hình quản lý, xử lý rác thải nhựa

Phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ Từ cuối năm 2021, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã triển khai mô hình “phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ” tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Dự...

“Kích hoạt” mô hình “Đô thị giảm nhựa” tại Hà Tĩnh

“Kích hoạt” mô hình “Đô thị giảm nhựa” tại Hà Tĩnh Dân số phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, khối lượng rác thải nhựa phát sinh trong cộng đồng rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), với các chuỗi hoạt động thiết...
Dừng tiện đâu vứt đấy” vỏ bao thuốc BVTV tại những cánh đồng ở TP. Hà Tĩnh

Dừng tiện đâu vứt đấy” vỏ bao thuốc BVTV tại những cánh đồng ở TP. Hà Tĩnh

Nhiều năm nay, việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng được nông dân Thành phố Hà Tĩnh luôn được quan tâm chú trọng nhằm hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi ảnh hưởng tới môi trường. Hoạt động sản xuất nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế Hà...